OPŁATY

Wpisowe 1000zł
Pakiet I 7.30 -13.30 1000zł
Pakiet II 7.30 – 18.00 1300zł
Numer konta bankowego przedszkola
ING 86 1050 1025 1000 0092 8915 5526

Wpisowe
1000zł

Pakiet I 7.30 -13.30
1000zł

Pakiet II 7.30 – 18.00
1300zł

Numer konta bankowego przedszkola
ING 86 1050 1025 1000 0092 8915 5526